+421 910 302 329 • info@prodenta.sk

Detail článku

100. výročí nezávislosti Finska

22.02.2017

Planmeca se připojuje k oslavám 100 let finské nezávislosti: „Finsko představuje mimořádně úrodnou půdu pro technologické inovace ve zdravotní péči.“

Klíčem k úspěchu společnosti Planmeca vždy byla pevná víra v mimořádné schopnosti a dovednosti Finů v oblasti vývoje nových produktů. Již téměř půl století naše společnost prostřednictvím inovací ve zdravotní péči, které jsou vyvíjeny a vyráběny ve Finsku, pomáhá zvyšovat úroveň stomatologické péče po celém světě. U příležitosti oslav významného stoletého výročí finské nezávislosti se společnost Planmeca rozhodla podpořit kvalitní vzdělávání a špičkový výzkum a vývoj finančním darem univerzitě v Aalto. Naše společnost je rovněž oficiálním partnerem oslav stoletého výročí finské nezávislosti.

Společnost Planmeca je třetím největším výrobcem stomatologického vybavení na světě a v tomto oboru je největší společností v soukromých rukách. Po celých 45 let své historie jsme ve společnosti Planmeca přesvědčeni o tom, že finské know-how a výroba ve Finsku představují konkurenční výhodu, naše zubní soupravy, zobrazovací přístroje a softwarová řešení jsou proto stále navrhovány a vyráběny ve Finsku. Finsko vždy bylo průkopníkem v moderních technologiích a Planmeca si přeje, aby jím bylo i v budoucnosti.

Základními předpoklady technologického pokroku a vysoké profesionality jsou kvalitní vzdělávání, investice do výzkumu a vývoje a spolupráce mezi významnými hráči v daném oboru. V rámci oslav výročí finské nezávislosti se proto společnost Planmeca rozhodla finančně podpořit univerzitu v Aalto. Toto významné výročí bude Planmeca dále připomínat i během stomatologických veletrhů a výstav, v sídle společnosti i pomocí dalších komunikačních kanálů.

Každý rok navštíví sídlo společnosti Planmeca ve Finsku tisíce lidí. Letos, jako součást připomínky významného výročí, jsme se rozhodli pozvat ještě více odborníků z celého světa, aby měli možnost seznámit se s finským výzkumem a vývojem, s výrobou a s kulturním zázemím, díky kterým se společnost Planmeca mohla stát špičkou ve svém oboru.

Planmeca Group své výrobky vyváží do více než 120 zemí světa. Proto klademe důraz na spolupráci s našimi zahraničními partnery, kterým tak předáváme informace o vedoucí úloze Finska v oblasti technologického vývoje.

Jak říká zakladatel Planmeca Group a prezident společnosti Heikki Kyöstilä: „Žijeme v úžasné době, kdy se celý svět kolem nás digitalizuje. Finsko představuje živnou půdu pro špičkové technologie a inovace ve zdravotní péči, které mají sílu změnit svět kolem nás. Toto poselství chceme letos šířit po celém světě, tímto způsobem nejlépe oslavíme Finsko a přispějeme tak ke společnému cíli, kterým je skvělá budoucnost naší země.“

 

Planmeca Oy a Planmeca Group

Planmeca Oy je jedním z nejvýznamnějších výrobců stomatologického vybavení na světe, její portfolio pokrývá digitální zubní soupravy, řešení CAD/CAM, špičková 2D a 3D zobrazovací zařízení a jedinečná softwarová řešení. Společnost, která je průkopníkem nových technologií a inovativního designu, sídlí v Helsinkách ve Finsku a své výrobky vyváží do více než 120 zemí světa. Je největší společností ve svém oboru, která je plně v soukromých rukou. Planmeca Oy je součástí finské Planmeca Group, která působí v oblasti zdravotnických technologií. Celkový obrat Planemca Group v roce 2015 dosáhl 734 miliónů EUR, společnost zaměstnává 2 700 lidí po celém světě.

www.planmeca.com  


Zpět