+421 910 302 329 • info@prodenta.sk

Detail článku

Planmeca 4D Jaw Motion

08.04.2015

Planmeca prináša unikátnu metódu sledovania pohybov čeľuste, ktorá vhodne doplní širokú škálu komplexných riešení Planmeca.

Jedinečný systém Planmeca 4DTM Jaw Motion ponúka vizualizáciu mandibulárnych pohybov v 3D v reálnom čase a zároveň poskytuje potrebná dáta merania. Bude dostupný ako doplnkové zariadenie pre rentgenové prístroje Planmeca ProMax® 3D Mid a Max.

Planmeca 4DTM Jaw Motion je jediné zariadenie pre sledovanie, zaznamenávanie, vizualizáciu a analýzu pohybov čeľuste v 3D, ktoré je možné úplne integrovať do CBCT prístroja. Používa CBCT snímkovanie a kamery Planmeca ProMax® 3D ProFace k sledovaniu a vizualizácii pohybov čeľuste v 3D, žiadne iné hardwarové vybavenie nie je potrebné. Vytvorené 3D vizualizácie sú ihneď zobrazované v prehliadači Planmeca Romexis® a umožňujú tak okamžitú diagnózu. Všetky dáta a informácie je samozrejme možné uložiť pre neskoršie použitie či podrobnejšiu analýzu.

Pomocou systému Planmeca 4DTM Jaw Motion je možné merať a zaznamenávať dráhu pohybu jedného či viacerých stanovených bodov v 3D zobrazení. Pre analýzu zhryzu je možné zlúčiť digitálne modely zubov a CBCT snímkov. Všetky pohyby a ich merania môžu byť exportováné do softwaru iných dodávateľov vo formátoch xml alebo csv za účelom ďalšej analýzy alebo plánovania zákroku.

„Planmeca 4DTM Jaw Motion užívateľom poskytuje veľmi cenné kvantitatívne údaje týkajúce sa pohybu spodnej čeľuste a ďalšie informácie, ktoré nemožno získať zo statického snímku v 3D,“ dodáva Helianna Puhlin-Nurminen, viceprezidentka divízie Digitálneho zobrazovania a aplikácií spoločnosti Planmeca.

Systém Planmeca 4DTM Jaw Motion je možné s úspechom používať pri diagnostike temporomandibulárnych dysfunkcií (TMD), pri analýze mandibulárnych pohybov, pre programovanie artikulátora alebo pre predoperačné plánovanie a pooperačné overenie stavu.


Zpět