+421 910 302 329 • info@prodenta.sk

Rentgeny

Planmeca ProMax 3D Max

dokonalé porozumenie anatómii

Planmeca ProMax 3D Max je CBVT (Cone Beam Volume Tomography) prístroj pre snímanie a diagnostiku maxilofaciálnej oblasti: poskytuje snímky od najmenšej veľkosti objemu až po snímky celej lebky. Planmeca ProMax 3D Max produkuje čisté snímky so zníženou dávkou žiarenia. Je založený na platforme Planmeca ProMax využívajúci SCARA technológiu.

Maximálna 3D diagnostika

Pomocou prístroja Planmeca ProMax 3D Max je snímkovanie akékoľvek oblasti zájmu v maxilofaciálnej oblasti bezproblémové, pretože veľkosti objemu zahŕňajú všetko od celého snímku lebky (Ø230 x 260 mm) až po najmenšie objemy o veľkosti (Ø42 x 50 mm), ktoré sú vhodné pre zobrazenie jednotlivých zubov. Vďaka tomuto širokému výberu veľkostí snímku systém naplno spĺňa princíp ALARA pre všectky diagnostické potreby. 

Malá radiačná zátaž

Planmeca ProMax 3D Max ponúka najväčší výber veľkostí objemov, od najmenších (Ø42 x 50 mm) pre snímkovanie jednotlivých zubov, až po snímky maxilofaciálnej oblasti o veľkosti Ø160 x 160 mm. Pre všetky účely je možné nájsť vhodnú veľkosť objemu, napr. pre endodonciu požadujúcu vysoké rozlíšenie, pre implantológiu požadujúcu snímky s menším zorným polom a pre ortodonciu požadujúcu veľké rozmery snímku. Základné objemy sa môžu spájať dohromady a vytvárať väčšie snímky anatómie pacienta.

Detailné snímky

Patentovaný 3D rekonštrukčný algoritmus od spoločnosti Planmeca transformuje originálne 2D naskenované snímky do vysoko kvalitného 3D zobrazenia. Algoritmus spracováva vysoko kontrastné objekty, akými sú napr. implantáty a amalgámové výplne, a vytvárajú tak neskreslené štúdie. Zrekonštruovaný objemový snímok sa skladá z miliónov voxelov. Tieto voxely sú izotropné, čo umožňuje presné meranie 1:1. Malý rozmer voxelov vytvára detailné snímky s vysokým rozlíšením bez artefaktov. 

Neprekonateľné snímkovacie programy

Planmeca ProMax 3D Max vyhovuje veľkému množstvu diagnostických požiadaviek v: implantológii, endodoncii, periodoncii, ortodoncii a taktiež zubnej a čeľustnej chirurgii a TMJ analýze. Vytvára celé anatomické štruktúry, uhly a jasne viditeľné ciele a produkuje objemové štúdie hornej a dolnej čeľuste s veľkým rozlíšením, plne zobrazuje všetky typy ortodontických vadných okluzií a vytvárajú presné TMJ štúdie.