+421 910 302 329 • info@prodenta.sk

Planmeca ProOne

účinnosť s eleganciou

Plno digitálny rentgenový prístroj Planmeca ProOne je kombináciou najmodernejšej technológie a absolútne jednoduchého použitia. Grafické užívateľské rozhranie na dotykovom displeji a široký výber expozičných programov a parametrov zaisťujú, že všetky druhy panoramatických rentgenových vyšetrení sú presné, rýchle a jednoduché.

 

 

 

Optimálne snímkovacie programy

Planmeca ProOne poskytuje veľa všestranných snímkovacích programov pre rôzne rádiografické potreby. Okrem štandardného panoramatického programu sú dostupné následujúce programy pre špeciálne diagnostické požiadavky: zdokonalený interproximálny, zdokonalený ortogonálny, Bitewing, detský panoramatický, segmentácia, projekcia sinus, dvojitý TMJ a programy priečnych rezov. Výber správneho formátu expozície minimalizuje dávku žiarenia pre všetky typy pacientov a diagnostické potreby.

Užívateľské rozhranie uľahčuje prácu obsluhy

Plno farebný TFT displej má prívetivé grafické užívateľské rozhranie, ktoré navádza obsluhu pomocou textu a zrozumiteľných symbolov. Všetky nastavenia sú logicky zoskupené a zrozumiteľné, čo urýchľuje proces snímkovania. Obsluha sa tak môže naplno sústrediť na polohovanie pacienta a na komunikáciu s ním.

Jednoduché nastavenie pacienta

Bočný prístup a otvorené polohovanie minimalizujú chyby spôsobené nesprávnou pozíciou pacienta. Bočný vstup umožňuje ľahký prístup pre všetkých pacientov; stojaceho, sediaceho, alebo dokonca aj pacienta ležiaceho na nemocničnom lôžku. Polohovaniu pacienta napomáha sústava troch laserových lúčov, ukazujúcich správne anatomické polohovacie roviny.

Bezchybné polohovanie

Na vytvorenie presných a neskreslených snímkov bol navrhnutý tvar röntgenového zväzku tak, aby sa zhodoval s vedecky definovaným tvarom ľudskej čeľuste a zubného oblúku. Naviac môže obsluha ešte nastaviť tvar čeľuste na základe anatomických charakteristík pacienta. Unikátne funkcie Autofokus automaticky umiestnia röntgenový lúč do optimálnej pozície. Tieto funkcie robia polohovanie prakticky bezchybné a výrazne znižujú nutnosť opakovania expozície.