+421 910 302 329 • info@prodenta.sk

Software

Planmeca Romexis Clinic Management

efektívne riadenie vašej kliniky

Ako prvý vám ponúkame inovatívne prepojenie vašich digitálne ovládaných zubných súprav a softwaru. Zubné súpravy je možné jednoducho prepojiť prostredníctvom systému Planmeca Romexis® Clinic Management pre automatickú registráciu všetkých aktivít užívateľa. Pre nových aj stálych užívateľov zubných súprav Planmeca je k dispozícii veľké množstvo aplikácií pre zabezpečenie kvality a vzdialenú správu pre servisných pracovníkov.

Unikátne prepojenie zubnej súpravy a softwaru Planmeca Romexis® Clinic Management poskytuje informácie o zubnej súprave a monitoruje jej používanie v reálnom čase.

Tento priekopnícky softwarový modul ponúka svojim užívateľom veľké množstvo výhod.

Výhody pre zubárov a hygienikov

 • Jednoduché nastavenia a uloženia individuálnych pozícii kresla a nastavenia nástrojov
 • Okamžitý prístup k uloženým dátam u všetkých súprav na klinike

Výhody pre údržbu súpravy

 • Pohodlné monitorovanie zubnej súpravy na diaľku
 • Pomoc užívateľom v reálnom čase skracuje prestoje

Výhody pre menšie praxe

 • Prístup k presným informáciám o činnostiach súpravy v reálnom čase
 • Modernizácia obchodného plánovania vašej kliniky
 • Automaticky generovaný čas práce súpravy k plánovaniu jej údržby na základe skutočného používania
 • Výrazné zníženie nákladov vďaka lepšiemu plánovaniu

Výhody pre veľké kliniky

 • Prehľadný grafický náhľad umožňuje monitorovanie aktuálneho stavu kliniky prostredníctvom všetkých prepojených súprav
 • Vylepšená a účinnejšia pomoc užívateľom
 • Významná úspora času a nákladov vďaka diaľkovej aktualizácii softwaru
 • Vyššia efektivita a flexibilita vďaka použitiu softwaru v mobilných zariadeniach