+421 910 302 329 • info@prodenta.sk

Software

Planmeca Romexis® Smile Design

navrhnite úsmev za niekoľko minút

Najnovším prírastkom do širokého portfólia produktov Planmeca je vcelku intuitívny modul Planmeca Romexis® Smile Design, účinný softwarový nástroj pre navrhovanie budúcich úsmevov pacientov, pre jednoduchú vizuálnu komunikáciu s nimi a pre plánovanie následného ošetrenia.

Planmeca Romexis® Smile Design umožňuje stomatológom navrhnúť novú podobu úsmevu pacienta pomocou obyčajnej 2D fotografie ich tváre a sofistikovaných siluet zubov. Ako u všetkých produktov Planmeca, aj tu je zásadné jednoduché použitie modulu, ktoré prispieva k hladkému priebehu ošetrení. Je to nekomplikovaný proces, trvá iba niekoľko minút a k jeho prevedeniu stačí niekoľko málo kliknutí myšou.

Výnimočne jednoduché použitie

Všetky nástroje, potrebné pre návrh súmerného nového úsmevu, sú súčásťou programu Planmeca Romexis® Smile Design; modul umožňuje upraviť pozíciu, tvar aj rozmery zubov – po jednotlivých zuboch alebo po celých skupinách. Software automaticky zobrazuje rozmery zubov a pomer ich výšky a šírky a taktiež umožňuje všetky merania nutné pre analýzu vzájomného pomeru zubov a tváre. Úprava zubov je preto veľmi jednoduchá a je možné navrhnúť také riešenie, ktoré presne odpovedá individuálnym potrebám pacientov. Výsledkom je fotorealistický model pacientovho nového súmerného úsmevu.

Lepšia komunikácia

Modul Planmeca Romexis® Smile Design zároveň predstavuje účinný nástroj pre marketing, vzdelávanie pacientov a komunikáciu. Vďaka tomuto softwaru sa pacienti môžu aktívne účastniť navrhovania riešení a zároveň popredu vidia potenciál svojho úsmevu. Predvídateľné výsledky pomáhajú budovať dôveru medzi pacientom a lekárom a bojovať s neistotou a nerozhodnosťou pacientov, ktorí majú vďaka tomuto modulu istotu, že výsledok ošetrenia bude odpovedať ich predstavám.

Program Planmeca Romexis® Smile Design tiež poskytuje stomatológom nástroj pre vizuálne a numericky presnú komunikáciu s ostatnými špecialistami a so zubnými laboratóriami pri výbere správnej varianty ošetrenia konkrétnych pacientov. Kvalitná medziodborová spolupráca zásadne ovplyvňuje kvalitu poskytovanej starostlivosti a znižuje riziko nedorozumení. Návrhy je možné vytlačiť alebo poslať pacientom, iným špecialistom či zubným laboratóriam prostredníctvom zabezpečeného cloudového úložiska Planmeca Romexis® Cloud.

Kompatibilita s CAD/CAM aplikáciami a s ortodontickým softwarom

Planmeca Romexis® Smile Design nie je len nástrojom pre vizualizáciu návrhov, pretože dokončené 2D návrhy môžu slúžiť nie len ako vizuálne vodítko alebo referenčný model pre vytváranie fyzického modelu pred samotným zákrokom, ale aj pre tvorbu finálnych podôb zubných náhrad.

Program Planmeca Romexis® Smile Design je dostupný pre operačné systémy Windows a Mac OS. Je predávaný buď samostatne alebo ako modul pre komplexnú softwarovú platformu Planmeca Romexis®.

Stiahnite si skúšobnú verziu programu na 10 dní zdarma: online.planmeca.com/store/SmileDesign.action